WIZJA

„ Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radością"


W naszym przedszkolu edukacja opiera się na samorealizacji i dowartościowaniu się poprzez sztukę. Pragniemy, aby dzieci rozwijały swoją wrażliwość, zainteresowania i zdolności artystyczne. Naszym marzeniem jest odkryć talent muzyczny, Plastyczny, aktorski lub taneczny. Jesteśmy przekonane, że nasze przedszkole wyposaży każde dziecko w umiejętności odbioru piękna zawartego w sztuce, kulturze i drugim człowieku.

MISJA

„ Pozwólcie dzieciom rozbić pozorną taflę swojego wizerunku, by mogły odkryć niezmierzone pokłady wyobraźni tak długo już tkwiące w ich wnętrzu i duszy"


Pragniemy rozbudzać w każdym dziecku ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać rozwiązań lepszych. Nowych i oryginalnych. Pragniemy poprzez działalność plastyczną, muzyczną i teatralną wdrażać dzieci do ekspresyjnego wyrażania siebie. Naszymi walorami jest kompetentna , pełna zapału kadra pedagogiczna, otwarta na propozycje rodziców oraz ich aktywne włączanie się w realizację proponowanych przez nas zadań.