Przedszkole Miejskie Nr 9 w Chełmie otworzyło dla dzieci swoje drzwi 1 września 1978 r.

Dyrektorzy, którzy kierowali placówką w kolejnych latach :

Pani Władysława Rejent (1978-1991)

Pani Jolanta Witek (1991 -1998 )

Pani Alicja Grzywacz (1998-2004 )

Pani Małgorzata Łoza ( 2004-2009 )

Pani Alicja Grzywacz (2009-2014) .

W dniu 11 grudnia 2003 r. dzięki staraniom dyrektora Alicji Grzywacz oraz wszystkich pracowników przedszkola została zorganizowana uroczystość 25-lecia istnienia placówki.

Zaproszeni goście :

Urząd Miasta Chełm - P.Marek Sikora ,oraz P.Krystyna Laskowska -Trela

Delegatura Kuratorium Oświaty - P. Anna Dudek - Janiszewska oraz P. Lucyna Szczyrba

ZNP - P.Barbara Chomacka

Dyrektorzy Przedszkoli z Chełma

Rodzice

Emerytowani pracownicy przedszkola

Absolwenci naszej placówki

Na ręce dyrektora przedszkola Alicji Grzywacz zostały złożone listy gratulacyjne z życzeniami dalszych sukcesów .

W związku z obchodami jubileuszu została założona ZŁOTA KSIĘGA , w której udokumentowano przebieg uroczystości.

Obecnie od 1 września 2014 r. jesteśmy PM Nr 3 i wchodzimy w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.