Wychodząc na przeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego od 1 września 1995r. został utworzony oddział integracyjny w naszym przedszkolu. Ideą funkcjonowania oddziału było wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnymi. Warunkiem przyjecia dziecka do oddziału integracyjnego była opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Praca w grupie integracyjnej przebiega w oparciu o program autorski"Wychowanie i nauczanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych"autorstwa Wioletty Kosmowskiej i Alicji Grzywacz. Każde dziecko uczęszczające do grupy integracyjnej i posiadające orzeczenie lub opinię z poradni pracuję zgodnie z indywidualnym programem terapeutycznym.

Na przestrzeni 17 lat istnienia oddziału integracyjnego uczęszczały d nas dzieci z autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym , zespołem Downa,epilepsją , nadpobudliwościa psycho -ruchową, niepełnospranością intelektualną ,uszkodzeniem centralnego układu nerwowego oraz dzieci słabowidzące, Rodzice i nauczyciele z ogromną radością obserwują jak rozwijają sie dzieci niepełonosprawne w stymulującym je otoczeniu. Wieloletnie doświadczenia utwierdziły nas w przekonaniu , że nasze dotychczasowe działania są słuszne i przynoszą wymierne efekty.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zależności od ich potrzeb uczęszczają na dodatkowe zajęcia:

Integracja Sensoryczna
-rehabilitacja ruchowa
-zajęcia z pedagogiem specjalnym
-dogoterapia
-terapia logopedyczna
-zajęcia met. W. Sherborne
-hipoterapia
-zajęcia z psychologiem