I. Schodzenie się dzieci

 1. Zabawy swobodne dzieci:
 • konstrukcyjne
 • tematyczne
 • dydaktyczne
 1. Praca wyrównawcza:
 • indywidualna
 • grupowa
 • praca z dziećmi zdolnymi
 1. Praca korekcyjno- kompensacyjna prowadzona przez specjalistów:
 • pedagoga specjalnego
 • logopedę
 • psychologa
 1. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych
 • katecheza
 • rytmiczno-umuzykalniających
 • gimnastyka korekcyjna
 1. Przygotowanie pomocy do zajęć dydaktycznych
 2. Czynności porządkowe i gospodarcze:
 • w sali
 • w kącikach
 • w szatni
 • w łazience
 1. Gimnastyka poranna i zabawy ruchowe

II. Śniadanie

 1. Zabiegi higieniczne
 2. przygotowanie sali i stolików do śniadania
 3. udział dzieci w sprzątaniu sali i stolików po posiłku ( dyżurni)

III. Praca edukacyjna

 1. Realizacja podstawy programowej
 2. Porządkowanie sali po zajęciach edukacyjnych
 3. Zabiegi higieniczne
 4. Pobyt dzieci na powietrzu
 • gry i zabawy swobodne lub zespołowe w ogrodzie przedszkolnym
 • spacery, wycieczki

IV. Obiad

 1. Przygotowanie do obiadu
 2. Przygotowanie sali do obiadu (dyżurni)
 3. Czynności poobiednie
 4. Odpoczynek na leżakach w oddziale dzieci 3-letnich
 5. Udział dzieci w zajęciach
 • dodatkowych
  • zajęciach języka angielskiego,
  •  zajęciach tanecznych,
 • korekcyjno-kompensacyjnych
 • zabawach dowolnych i zorganizowanych,
 • praca z książką,
 • wykańczanie prac rozpoczętych w ciągu dnia,
 • praca indywidualna
 • prowadzonych przez specjalistów (logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego)

V. Podwieczorek

 1. Przygotowanie sali do podwieczorku ( dyżury)
 2. Zabiegi higieniczne
 3. Udział dzieci w porządkowaniu sali( dyżury)

VI. Zakończenie dnia w przedszkolu

 1. Zabawy ruchowe
 2. Dowolna działalność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań
 3. Kontakty z rodzicami
 4. Czynności porządkowo-gospodarcze
 5. Planowanie dnia następnego
 6. Pożegnanie dzieci.