Dziecko 6 – letnie rozpoczynające naukę szkolną powinno:

 • posiadać zdolność rozumienia podstawowych pojęć abstrakcyjnych (kształt, wielkość, kierunek, odległość, czas, liczba).
 • umieć formułować dłuższe wypowiedzi słowne i opowiadać.
 • mieć mowę prawidłowo wykształcona zarówno pod względem gramatycznym jak i artykulacyjnym.
 • umieć koncentrować się przez dłuższą chwilę,
 • cechować je musi dobra sprawność ruchowa,
 • umieć współdziałać w grupie rówieśniczej, podporządkowywać się regułom i poleceniom dorosłym,
 • umieć opanowywać swoje emocje,
 • przejawiać niezbędne minimum poczucia obowiązku i zainteresowanie nauką.

 

Jak Twoje dziecko przygotowane jest do podjęcia nauki w szkole?

DOJRZAŁOŚĆ FIZYCZNA

Rozwój sprawności ruchowych odbywa się w ścisłym związku z dojrzewaniem układu nerwowego i narządów ruchu. 6 letnie dziecko jest już dość zręczne, jego ruchy staja się skoordynowane i harmonijne. Szybko rozwija się jego zwinność, natomiast słabiej siła fizyczna. Ruchy stają się płynne, dziecko może wykonać tzw. kombinacje ruchową. 6 latek potrafi podrzucić i złapać piłkę, pokonywać przeszkody i wykonywać ćwiczenia równoważne.

DOJRZAŁOŚĆ UMYSŁOWA – dziecko:

 1. posiada pewien zasób wiedzy o świecie,
 2. jest aktywne poznawczo, chce się uczyć, zdobywać wiedzę, poznawać nowe zjawiska,
 3. interesuje się czytaniem i pisaniem,
 4. potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać,
 5. posiada umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się,
 6. jest na etapie myślenia konkretno-obrazowego,
 7. umie koncentrować się przez dłuższą chwilę.


DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNO – EMOCJONALNA

Dziecko jest w znacznym stopniu samodzielne. Łatwo i chętnie nawiązuje kontakty zarówno z nauczycielami jak i rówieśnikami. Posiada umiejętność współdziałania i współpracy w grupie, potrafi podporządkować się niezbędnym wymaganiom dyscypliny. Jest obowiązkowe, wytrwale i wrażliwe na opinię innych ludzi. Cieszy się z osiągnięć całej grupy. Jest odpowiedzialne za podjęte zadania. Rozpoczętą pracę stara się doprowadzić do końca, pomimo zmęczenia.

Osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej pozwala mu przeżywać pozytywne emocje solidarności, życzliwości i przyjaźni oraz reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK MOŻEMY WSPIERAĆ ROZWÓJ MOWY DZIECKA?

• karmienie piersią jest pierwszy ważnym ćwiczeniem, które  w naturalny sposób usprawnia język, wargi, podniebienie i żuchwę

• picie z kubka, jedzenie łyżeczką oraz samodzielne żucie   i gryzienie pokarmów dalej doskonali te funkcje, oprócz tego przyczyniają się do wykształcenia prawidłowego zgryzu i nawyku połykania. Ważne jest zatem wczesne zrezygnowanie z butelek   i smoczków.

• częste oczyszczanie nosa z wydzieliny ułatwi dziecku, tak ważne przy mówieniu, oddychanie przez nos , a nie przez usta. Jeśli infekcje z katarem pojawiają się często, warto znaleźć ich przyczynę, konsultując się z lekarzem laryngologiem  lub alergologiem

• śpiewanie piosenek, słuchanie spokojnej muzyki, zabawy 
z dźwiękami
 rozwija wrażliwość słuchową

• słuchania bajek, wierszyków, wyliczanek, rozmowa wzbogaca  słownictwo dziecka oraz doskonali umiejętność budowania zdań

10 PRZYKAZAŃ LOGOPEDY

1. Zwróć uwagę na sposób oddychania dziecka. Wdech i wydech przy spoczynku lub milczeniu powinien się odbywać przez nos. Jeśli przy oddychaniu dziecko ma otwartą buzię, powinno Cię to zaniepokoić.

2. By dobrze mówić, trzeba dobrze słyszeć. Jeśli musisz powtarzać polecenia lub prośby wydawane dziecku, sprawdź, co z jego słuchem. Dobry odbiór komunikatu, prawidłowe funkcjonowanie słuchu, to połowa sukcesu.

3. Mówiąc do dziecka, nie spieszczaj form wyrazów. Tylko prawidłowa wymowa i zachowanie poprawnych form gramatycznych dadzą pożądany efekt w postaci prawidłowej wymowy.

4. Zwróć uwagę na język, wargi, policzki, podniebienie miękkie    i ułożenie zębów. Jeśli masz wątpliwości co do ich ułożenia, wielkości czy ruchliwości, udaj się do specjalisty po konsultacje. To nie boli.

5. Karm dziecko piersią najdłużej, jak się da, najlepiej do pierwszego roku życia. Pokarmy stałe podawaj łyżeczką, a dodatkowe płyny z kubka z dzióbkiem.

6. Ucz dziecko gryzienia od momentu, gdy tylko zaczniesz podawać pokarmy stałe. Gryzienie marchewki, jabłka, skórki od chleba wpływa na prawidłowe połykanie pokarmów, ułożenie zębów 
i prawidłowe ruchy języka.

7. Zrezygnuj ze smoczka. Jest on przyczyną wadliwego zgryzu, infantylnego połykania pokarmów. Jeśli podajesz dziecku do picia soki lub wodę z cukrem, szczególnie w nocy, smoczek dodatkowo przyczynia się do tworzenia próchnicy zębów u dziecka.

8. Czytaj dziecku jak najwięcej książek od samego początku, samemu bawiąc się czytaniem. Modeluj głos, zmieniaj intonację. Dziecko w ten sposób nauczy się rozpoznawać różne emocje, zanim samo będzie świadomie ich używać.

9. Wprowadź do zabawy gimnastykę buzi i języka. Ćwiczenia logopedyczne nie muszą być nudne! Niech to będzie zabawa dla Ciebie i dziecka. Dodatkowo będzie to czas, jaki spędzacie razem i to już jest sukces.

10. Ćwiczenia wykonujcie systematycznie, wtedy przyniosą oczekiwany efekt. Ćwiczyć można zawsze i wszędzie, nie musi się to odbywać w wyznaczonym, ustalonym czasie. Jest to nawet niewskazane, gdyż dziecko nie powinno traktować takich ćwiczeń jak obowiązku.